PROGRAM KONFERENCJI


piątek, 12 wrzeŚnia
08.00 – 12.00 Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej
   
12.00 Powitanie
Dr J. Starzak-Gwóźdź / Prof.dr hab.n.med. J.Hołowiecki
   
12.10 - 12.40 Wykład na powitanie
"Refleksje nad wpływem chorób krwi na losy jednostek i narodów"
Prof.dr hab.n.med. K. Sułek
12.40 - 14.05 SESJA I
Prowadzący: Prof. dr hab.n.med. M. Podolak-Dawidziak / Prof. dr hab.n.med. J. Windyga
  12.40 – 13.05 Choroba von Willebranda – „wymagająca” skaza krwotoczna. Postępowanie w nagłych stanach. Ciąża.
Dr n.med. J. Zdziarska
  13.05 – 13.30 Hemostaza w chorobie nowotworowej. Małopłytkowość + zakrzepica – jak leczyć i monitorować.
Prof.dr hab.n.med. J. Windyga
  13.30 – 14.05 Zespoły hipereozynofilowe jako problem wielodyscyplinarny.
Prof. dr hab.n.med. G. Helbig
14.05 – 14.40 Lunch
14.40 – 16.55 SESJA II
Prowadzący: Prof. dr hab.med. A. Dmoszyńska / Prof. dr hab.n. med. A. B. Skotnicki
  14.40 – 15.05 Bortezomib w I linii szpiczaka plazmocytowego  - ocena wyników leczenia w programie lekowym.
Prof. dr hab.n.med. I. Hus
  15.05 – 15.30 Szpiczak mnogi -  decyzje terapeutyczne w przypadku pacjenta "przeleczonego".
Dr n. med. G. Charliński
  15.30 – 15.55 Limfoproliferacje w ciąży.
Prof. dr hab.n.med. D. Wołowiec
  15.55 – 16.20 Wtórne zaburzenia odporności. Leczenie IG.
Dr hab.n.med. K. Jamroziak
  16.20 – 16.55 Leczenie PBSz u pacjentów z chorobami współistniejącymi w ujęciu praktycznym. Stosowanie się pacjenta do zaleceń.
Dr hab.n.med. T. Sacha
16.55 – 17.15 Przerwa kawowa
17.15 – 19.15 SESJA III
Prowadzący: Prof. dr hab.n.med. K. Warzocha / Prof. dr hab.n.med. D. Wołowiec   
  17.15 – 17.50 Przewlekła Białaczka Limfocytowa - zmieniające się standardy terapeutyczne.
Prof. dr hab.n.med. T. Robak
  17.50 – 18.25 Obinutuzumab- nowa szansa terapeutyczna dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.
Prof. dr hab.n.med. K. Giannopoulos
  18.25 – 18.50 Doksorubicyna liposomalna – praktyczne zastosowanie w oparciu o doświadczenia własne.
Dr n.med. S. Szmit  
  18.50 – 19.15 Przeżywanie choroby przewlekłej w hematologii.
Dr psych. W. Skrzyński  
20.00 Wyjazd na kolację   
20.15 Kolacja


SOBOTA, 13 wrzeŚnia
08.40 – 10.30 SESJA IV
Prowadzący: Prof.dr hab.n.med. J.Hołowiecki /
Prof. dr hab.n.med. T. Robak
  8.40 – 9.00 HOT TOPIC: Najnowsze doniesienia z kongresu ESH
Prof. dr hab.n.med. A. Hellmann
  9.00 – 9.25 Leczenie ratunkowe  opornych postaci AML
Dr hab.n.med. B. Piątkowska-Jakubas    
  9.25 – 9.50 Nowe strategie leczenia ostrej białaczki szpikowej
Dr hab.n.med. A. Wierzbowska
  9.50 – 10.15 Aspergilloza   – problem oddziałów hematologicznych
Dr hab.n.med. L. Gil
  10.15 – 10.30 Za i przeciw. Zakażenia grzybicze. Amfoterycyna – powrót zdetronizowanej królowej?!
Dr hab.n.med. B. Piątkowska-Jakubas / Dr hab. med. L. Gil
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 12.50 SESJA V
Prowadzący: Dr hab.n.med. B. Piątkowska-Jakubas 
Dr hab.n.med. T. Wróbel, prof. nadzw.
 
  10.45 – 11.10 Czy potrzebna jest chemioterapia, by wyleczyć chorego z ALL?
Prof. dr hab.n.med. S. Giebel
  11.10 – 11.35 Zespoły mielodysplastyczne - rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne 2014
Dr hab.n.med. T. Wróbel, prof. nadzw.
  11.35 – 12.00 PMF – inhibitory JAK2
Dr hab.n.med.  T. Sacha
  12.00 – 12.25 Rzadkie choroby makrofagów u dorosłych
Dr hab.n.med. M. Machaczka, prof. nadzw.
  12.25 – 12.50 Wieloparametrowa cytometria przepływowa w diagnostyce MRD u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową- jak, kiedy i dlaczego.
Dr M. Dudziński   
     
12.50 – 13.30 Zakończenie / Podsumowanie konferencji
13.35 – 15.00 Lunch


Sponsor Strategiczny
Sponsorzy Główni

   

 
   

       

 
        


 
 Sponsorzy Wspierający