PROGRAM KONFERENCJIczwartek, 11 wrzeŚnia
19.00 – 21.00 Spotkanie robocze i kolacja


piątek, 12 wrzeŚnia
8.00 – 8.20 Znaczenie i metody monitorowania choroby resztkowej w szpiczaku
dr. W. Legieć
8.25 – 8.45 Nowe czynniki ryzyka rozwoju polineuropatii wywołanej bortezomibem
dr M. Morawska
8.50 - 9.10
Wpływ bortezomibu na czynność krwinek płytkowych
dr J. Rupa-Matysek
9.15 - 9.35
Miejsce megachemioterapii i transplantacji komórek krwiotwórczych w dobie 
nowych możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego
prof. L. Usnarka - Zubkiewicz
9.35 - 9.45
Leczenie indukujące remisję u chorych kwalifikujących się do HDT+ASCT protokołami opartymi na bortezomibie
Prof. dr hab.med. A. Dmoszyńska
9.45 - 12.00 Prezentacja nowych projektów:
 
Protokół VECTRA-MM (Very Early Autologous Stem Cell Transplantation in Symptomatic Multiple Myeloma)
prof. W.W. Jędrzejczak, dr G. Charliński
 
Rola BDNF (Brain Derived Neuronal Factor) w rozwoju polineuropatii wywołanej bortezomibem
dr J. Mańko
 
Leczenie makroglobulinemii Waldenstroema w Polsce - prezentacja manuskryptu
dr hab. E. Lech- Maranda
 
Leczenie zespołu POEMS w Polsce - prezentacja manuskryptu
dr M. Bieniaszewska
 
Projekty Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego
dr D. Dytfeld
 
Rola kwasów tłuszczowych w patogenezie szpiczaka plazmocytowego
dr A. Jurczyszyn, dr J. Gdula- Argasińska
   
12.05 Zakończenie spotkania
   

 


Sponsor Strategiczny
Sponsorzy Główni

   

 
   

       

 
        


 
 Sponsorzy Wspierający